Sponsorzy

Sponsorzy

Energa – sponsor tytularny

Grupa ENERGA jest zintegrowanym przedsiębiorstwem energetycznym, którego większościowym właścicielem jest Skarb Państwa. Głównymi obszarami jej działalności są: wytwarzanie, obrót, dystrybucja i przesył energii elektrycznej i cieplnej. ENERGA dostarcza energię elektryczną dla 2,5 mln gospodarstw domowych oraz do ponad 300 tys. firm, co daje jej około 17-procentowy udział w rynku sprzedaży energii elektrycznej. Grupa jest operatorem systemu dystrybucyjnego energii elektrycznej na obszarze 75 tys. km kw. i eksploatuje ponad 188 tys. km linii elektrycznych, którymi przesyła ponad 19 TWh energii rocznie. Jest też krajowym liderem w dostawie energii ze źródeł odnawialnych.

Grupa ENERGA posiada m.in. jedną elektrownie konwencjonalną oraz 45 elektrowni wodnych. Współpracuje także z lokalnymi producentami energii ze źródeł odnawialnych. Do jej sieci przyłączone są liczne elektrownie wiatrowe, małe elektrownie wodne i biogazownie, a łączna moc źródeł OZE przyłączonych do sieci spółki to 822 MW.

Grupa odgrywa również wiodącą rolę na krajowym rynku sprzedaży praw majątkowych do świadectw pochodzenia ze źródeł odnawialnych. Pozwala to jej realizować globalną strategię na rzecz pozyskiwania energii ze źródeł ekologicznych, a zielona energia to ok 13 procent energii elektrycznej dostarczanej przez ENERGĘ do jej klientów. Dodatkowo Grupa ENERGA jest zaangażowana w produkcję biopaliw energetycznych,, produkcję, dystrybucję i obrót ciepłem, działalność związaną z oświetleniem ulicznym, projektowaniem, zaopatrzeniem materiałowym, wykonawstwem sieciowym i transportem specjalistycznym oraz usługami hotelowymi i informatycznymi.

Grupa ENERGA to jeden z największych pracodawców w Polsce – zatrudnia ponad 12 tys. osób.

Grupa została utworzona w 2007 roku w wyniku połączenia Koncernu Energetycznego ENERGA S.A. z Zespołem Elektrowni Ostrołęka S.A. Powstanie Grupy było odpowiedzią na „Program dla elektroenergetyki” przyjęty 28 marca 2006 roku przez Radę Ministrów.

Więcej na www.energa.pl

Sponsorzy

Oficjalni partnerzy

Patronat medialny

Partner techniczny

Newsletter

Zapoznałem się z regulaminem i wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych."